Out of Harmony

Saeid Raei's Website

روزی مردی می‌خواست خودکشی کند؛ اما تصمیم گرفت قبل از آن؛ از رابطه زن همسایه با روزنامه فروش محل سر درآورد و بعد خودکشی کند؛ شاهدان عینی می‌گویند او وقتی از رابطه زن همسایه با روزنامه فروش محل سر درآورد خودکشی کرد.

عده‌ای بر این باورند که مردی که می خواست خودکشی کند؛ همان روزنامه فروش محل بوده که با همسرش متارکه کرده؛ ولی هنوز همسایه بودند و می‌خواست اطمینان حاصل کند که آیا رابطه‌ای بین خانم همسایه و روزنامه فروش (یعنی همسرش و خودش) هست یا نه.

عده‌ای دیگر البته باور دارند که بین مردی که می خواست خودکشی کند و زن همسایه هیچ رابطه‌ای نبوده و مرد بعد از اینکه فهمید زن همسایه، همسر روزنامه فروش محل است؛ خودکشی کرد.

عده‌ای دیگر …

توضیح: این داستان بر اساس یک رخداد واقعی نوشته شده و تنها نام افراد و شخصیت‌های داستان تغییر کرده است. درضمن فرم داستان کاملاً کپی برداری است و نویسنده هیچگونه خلاقیتی در خلق داستان به خرج نداده است.

کتاب‏های در دست مطالعه